Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Қауіпсіз кран жұмысы

Похожее изображение

Пайдаланушы ұйымдардың иелері немесе басшылары жүк көтергіш крандарды, ыдысты, алмалы-салмалы жүк ұстағыш айлабұйымдарды, кран жолдарын жарамды күйде ұстайды және тиісті куәландыруды, қарауды, жөндеуді және қызмет көрсетуді ұйымдастыру арқылы жұмыстың қауіпсіз жағдайын қамтамасыз етеді.

Осы мақсатта ұйымдарда өндірістік бақылау және қадағалау жүйесін құру жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі:

  • жүк көтергіш крандардың, алмалы-салмалы жүкұстайтын айлабұйымдар мен ыдыстардың қауіпсіз пайдаланылуын қадағалау жөніндегі инженерлік-техникалық қызметкерді, жүк көтергіш крандарды жарамды күйде ұстауға жауапты инженерлік-техникалық қызметкерді және жүктерді тасымалдау жөніндегі крандармен жұмысты қауіпсіз жүргізуге жауапты адамды (адамдарды) тағайындау;
  • жөндеу қызметін құру және жүк көтергіш крандарды, кран жолдарын, алмалы-салмалы жүк ұстағыш айлабұйымдар мен ыдыстарды жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ететін кезеңдік тексеру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу тәртібін белгілеу;
  • жүк көтергіш крандарға қызмет көрсететін персоналдың білімін мерзімді тексеруді, инженерлік-техникалық персоналдың осы Ережені білуін тексеруді жүргізу тәртібін белгілеу;
  • жүк көтергіш крандарды қауіпсіз пайдалану бойынша технологиялық регламенттерді және жүк көтергіш крандарды тиеу және түсіру бойынша жұмыстарды жүргізу үшін жауапты тұлғалар мен қызмет көрсетуші персонал үшін нұсқауды, технологиялық регламенттерді, жүктерді ілмектеу, қоймалау схемаларын және басқа да технологиялық регламенттерді әзірлеу;
  • инженерлік-техникалық қызметкерлерді ережелермен, жүк көтергіш крандарды қауіпсіз пайдалану жөніндегі нормативтік актілермен, персоналды – технологиялық регламентпен қамтамасыз ету;
  • инженерлік-техникалық қызметкерлердің осы Ережелерді, қызмет көрсететін персоналдың – технологиялық регламентті орындауы қамтамасыз етілді.

Course Content

Expand All
Scroll to Top