Оператор котельных на газе и жидком топливе Copy

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Қазандық – жылумен жабдықтау мақсатында жылу өндіруге арналған ғимараттар мен құрылыстар кешені, қазандық (жылу генераторы) және қосалқы технологиялық жабдығы бар ғимарат немесе үй-жай.

Қазандықтар жылыту, жылу-өндірістік және өндірістік болады. Қазандық жылу трассасының және/немесе бу құбырларының көмегімен тұтынушылармен жалғанады. Қазандықтың негізгі құрылғысы бу, ыстық құбыр және/немесе су жылыту қазандары болып табылады. Қазандық орталықтандырылған жылу және бу беру үшін, немесе егер қазандық жергілікті мәнде (жеке үй, орам шегінде) болса, жергілікті жабдықтау үшін қолданылады.

Course Content

Expand All
Scroll to Top